16. Congrès National – 16. Nationaler Kongress – 16. National Congress

Association Suisse du Personnel en Endoscopie (ASPE) –
Schweizerische Vereinigung Endoskopie-Assistenz Personal (SVEP)

27.- 28. September 2018; Interlaken

Menu

Impressum

Kongress-Organisation:

Gabriela Kaufmann
Wattenwylweg 21
3006 Bern
Fax 031 332 41 12
info@gkaufmann.ch

Backend programming:

Prof. Markus Heim

Frontend design & programming:

nougat GmbH  |  info@nougat.ch