17. Congrès National – 17. Nationaler Kongress – 17. National Congress

Association Suisse du Personnel en Endoscopie (ASPE) –
Schweizerische Vereinigung Endoskopie-Assistenz Personal (SVEP)

12.- 13. September 2019; Interlaken

Menu

Impressum

Kongress-Organisation:

Gabriela Kaufmann
Wattenwylweg 21
3006 Bern
Fax 031 332 41 12
info@gkaufmann.ch

Backend programming:

Prof. Markus Heim

Frontend design & programming:

nougat GmbH  |  info@nougat.ch